Mijn Familie

Mijn Rijksregister

Raadpleeg uw dossier bij het Rijksregister en meld een adreswijziging.

Mijn digitale sleutels

Alle digitale sleutels die CSAM aanbiedt om zich veilig aan te melden op de onlinediensten van de overheid.
New

PIN- en PUK codes

Vraag de herdruk van de PIN- en PUK-codes van uw eID aan.

Mijn "eBox" van de sociale zekerheid

Ontvang de officiële documenten van de sociale zekerheidsinstellingen.

MyFamifed

Raadpleeg uw kinderbijslagdossier en uw kinderbijslagbetalingen online.

Mijn dienstencheques

Bestel uw dienstencheques online.

België verlaten: sociale zekerheid

Raadpleeg uw sociale rechten als u in het buitenland gaat wonen, werken of studeren.

Coming2Belgium: sociale zekerheid

Verneem alles over uw sociale rechten als u in België komt wonen, werken of studeren.
online diensten

Mijn Gezondheid

Mijn gezondheidsdossier

Raadpleeg specifieke informatie in verband met gezondheid.

Mijn "eBox" van de sociale zekerheid

Ontvang de officiële documenten van de sociale zekerheidsinstellingen.

Is mijn dokter geconventioneerd?

Zoek een dokter en ga na of hij geconventioneerd is.

Handiweb: dossier sociale zekerheid

Raadpleeg uw sociale zekerheidsdossier bij de dienst Personen met een handicap.

Mijn arbeidsongevalattest

Vraag een attest aan voor een arbeidsongeval.

Sanitaire inspectie van restaurants

Raadpleeg de resultaten van de sanitaire inspecties in restaurants, snacks, winkels …
online diensten

Justitie

Police-on-web

Doe een aangifte bij de politie of registreer een alarmsysteem.

e-Griffie

Dien online uw dossier in voor de oprichting van een vereniging of een onderneming

Belmed: onlineplatform voor buitengerechtelijke geschillenregeling

Een geschil met een handelaar? Raadpleeg online een onafhankelijke bemiddelaar.
online diensten

Mijn Leefmilieu

Energiebesparingssimulatoren

Met de simulatoren van het Vlaams Gewest kunt u schatten hoeveel energie u bespaart.

Energievreters: mijn energieverbruik

Maak een schatting van uw energieverbruik en uw CO2-uitstoot om die te verlagen.
online diensten

Mijn Belastingen

My Minfin: mijn fiscaal dossier

Raadpleeg en beheer uw fiscaal dossier (Tax-on-web, persoonlijke documenten …).

Tax-on-web

Vul uw aangifte in de personenbelasting online in en verstuur ze ook online.

Tax-Calc: belastingensimulator

Bereken welk bedrag aan personenbelasting u verschuldigd bent of u wordt terugbetaald.
online diensten

Mijn Werk

MyPension

Raadpleeg uw pensioendossier als werknemer / gepensioneerde werknemer.

Mijn Horeca@work

Bereken het aantal dagen dat een werknemer uit de horecasector nog mag presteren.

Mijn Student@work

Controleer als student het aantal dagen dat u nog mag werken.

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Bereken het maandelijks bedrag van de loopbaanonderbrekings- of tijdskredietsuitkering.

Mijn vakantierekening

Raadpleeg uw vakantiegegevens als arbeider, leerling of kunstenaar met een contract.

Online pensioenaanvraag

Vraag uw pensioen of uw inkomensgarantie voor ouderen (IGO) online aan.

Mijn werkloosheidsdossier

Raadpleeg uw werkloosheidsdossier online.

Mijn Activa werkkaart

Ontvang uw Activa werkkaart per e-mail.

Mijn arbeidsongevalattest

Vraag een attest aan voor een arbeidsongeval.

Mijn inkomensgarantie

Bereken het maandelijks bedrag van de inkomensgarantie-uitkering.

Mijn Selor

Raadpleeg de jobaanbiedingen van de federale overheid en solliciteer online.

Mijn dienstencheques

Bestel uw dienstencheques online.

Aan de slag: tewerkstellingsmaatregelen

Raadpleeg de maatregelen en uw rechten als werkzoekende.
online diensten

Economie

Belmed: onlineplatform voor buitengerechtelijke geschillenregeling

Een geschil met een handelaar? Raadpleeg online een onafhankelijke bemiddelaar.

Kruispuntbank van Ondernemingen

Zoek de gegevens op van alle Belgische ondernemingen.

Meldpunt: uw probleem signaleren

Bent u het slachtoffer van bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd?
New

Consumentenombudsdienst

Een consumentengeschil? Contacteer de ombudsdienst.
New
online diensten

Mijn Veiligheid

Mijn digitale sleutels

Alle digitale sleutels die CSAM aanbiedt om zich veilig aan te melden op de onlinediensten van de overheid.
New

PIN- en PUK codes

Vraag de herdruk van de PIN- en PUK-codes van uw eID aan.

Melding van een reis naar het buitenland

Signaleer uw reis buiten de Europese Unie om verwittigd te worden bij een ramp.

Police-on-web

Doe een aangifte bij de politie of registreer een alarmsysteem.

Be-Alert

Schrijf u in en wordt via sms of spraakbericht verwittigd bij een noodsituatie.

Cyberhate

Meld racisme of discriminatie op het internet.
online diensten

Mijn Mobiliteit

Mijn nummerplaat

Hoe ver staat uw aanvraag voor een inschrijving, een nummerplaat of een chassisnummer.

Ecoscore van voertuigen

Bereken de milieu-impact van uw voertuig (ecoscore).

Car-Pass

Controleer de echtheid van de Car-Pass van een wagen die u wenst aan te kopen.

Melding van een reis naar het buitenland

Signaleer uw reis buiten de Europese Unie om verwittigd te worden bij een ramp.

Meldpunt fietspaden

Meld verkeerssituaties op de Vlaamse fietspaden.

Meldpunt wegen

Signaleer gevaarlijke verkeerssituaties op de Vlaamse wegen.
online diensten

Mijn Huisvesting

Mijn kadaster

Vraag een kadastraal uittreksel (betalend) aan, print kadasterplannen af ...

Is mijn aannemer erkend?

Raadpleeg de database van de erkende Belgische aannemers.

Calculator huurprijsindexeringen

Bereken onmiddellijk de nieuwe geïndexeerde huurprijs van uw woning.

Mijn sociaal tarief gas en elektriciteit

Raadpleeg of u recht hebt op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

Energiebesparingssimulatoren

Met de simulatoren van het Vlaams Gewest kunt u schatten hoeveel energie u bespaart.

MyRent: huurcontracten

Stel online een huurcontract op en laat het ook online registreren.

Energieleveranciers in Vlaanderen

Vergelijk de prijzen en de voorwaarden van de energieleveranciers in Vlaanderen.

Energieleveranciers in Wallonië

Vergelijk de prijzen en de voorwaarden van de energieleveranciers in Wallonië.

Energieleveranciers in Brussel

Vergelijk de prijzen en de voorwaarden van de energieleveranciers in het Brussels Gewest.

Premiezoeker

Raadpleeg alle mogelijke premies op federaal, regionaal en provinciaal vlak.
online diensten