Familie

Mijn dossier in het Rijksregister

Raadpleeg uw dossier bij het Rijksregister en meld een adreswijziging.

Digitale sleutels

Alle digitale sleutels die CSAM aanbiedt om zich veilig aan te melden op de onlinediensten van de overheid.

PIN- en PUK codes

Vraag de herdruk van de PIN- en PUK-codes van uw eID aan.

Mijn "eBox" van de sociale zekerheid

Ontvang de officiële documenten van de sociale zekerheidsinstellingen.

MyFamifed

Raadpleeg uw kinderbijslagdossier en uw kinderbijslagbetalingen online.

Mijn dienstencheques

Bestel uw dienstencheques online.

België verlaten: sociale zekerheid

Raadpleeg uw sociale rechten als u in het buitenland gaat wonen, werken of studeren.

Coming2Belgium: sociale zekerheid

Verneem alles over uw sociale rechten als u in België komt wonen, werken of studeren.
online diensten

Gezondheid

Geconventioneerde zorgverleners

Zoek een zorgverlener en ga na of hij geconventioneerd is.

MyHandicap

Dien een aanvraag in, raadpleeg je dossier of signaleer wijzigingen.

Mijn gezondheidsdossier

Raadpleeg specifieke informatie in verband met gezondheid.

Erkende psychologen

Zoek een erkende psycholoog

Mijn "eBox" van de sociale zekerheid

Ontvang de officiële documenten van de sociale zekerheidsinstellingen.

Mijn arbeidsongevalattest

Vraag een attest aan voor een arbeidsongeval.

Sanitaire inspectie van restaurants

Raadpleeg de resultaten van de sanitaire inspecties in restaurants, snacks, winkels …
online diensten

Justitie

Police-on-web

Doe een aangifte bij de politie of registreer een alarmsysteem.

e-Griffie

Dien online uw dossier in voor de oprichting van een vereniging of een onderneming

Belmed: onlineplatform voor buitengerechtelijke geschillenregeling

Een geschil met een handelaar? Raadpleeg online een onafhankelijke bemiddelaar.
online diensten

Leefmilieu

Energiebesparingssimulatoren

Met de simulatoren van het Vlaams Gewest kunt u schatten hoeveel energie u bespaart.

Energievreters: mijn energieverbruik

Maak een schatting van uw energieverbruik en uw CO2-uitstoot om die te verlagen.
online diensten

Belastingen

MyMinfin: fiscaal dossier

Raadpleeg en beheer uw fiscaal dossier (Tax-on-web, persoonlijke documenten …).

Tax-on-web

Vul uw aangifte in de personenbelasting online in en verstuur ze ook online.

Tax-Calc: belastingensimulator

Bereken welk bedrag aan personenbelasting u verschuldigd bent of u wordt terugbetaald.

Erkende boekhouders en fiscalisten

Zoek een erkende boekhouder of fiscalist

Accountants en belastingconsulenten

Zoek een accountant of een belastingconsulent
online diensten

Werk

MyPension

Raadpleeg uw pensioendossier als werknemer / gepensioneerde werknemer.

MyCareer

Overzicht van uw loopbaan in de vorm van een tijdlijn.

Break@work

Bereken hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er je nog resten.

Student@work

Controleer als student het aantal dagen dat u nog mag werken.

Horeca@work

Bereken het aantal dagen dat een werknemer uit de horecasector nog mag presteren.

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Bereken het maandelijks bedrag van de loopbaanonderbrekings- of tijdskredietsuitkering.

Mijn vakantierekening

Raadpleeg uw vakantiegegevens als arbeider, leerling of kunstenaar met een contract.

Online pensioenaanvraag

Vraag uw pensioen of uw inkomensgarantie voor ouderen (IGO) online aan.

Mijn werkloosheidsdossier

Raadpleeg uw werkloosheidsdossier online.

Mijn arbeidsongevalattest

Vraag een attest aan voor een arbeidsongeval.

Mijn inkomensgarantie

Bereken het maandelijks bedrag van de inkomensgarantie-uitkering.

Werken voor .be

Raadpleeg de jobaanbiedingen van de federale overheid en solliciteer online.

Mijn dienstencheques

Bestel uw dienstencheques online.
online diensten

Economie

Belmed: onlineplatform voor buitengerechtelijke geschillenregeling

Een geschil met een handelaar? Raadpleeg online een onafhankelijke bemiddelaar.

Kruispuntbank van Ondernemingen

Zoek de gegevens op van alle Belgische ondernemingen.

My Enterprise

Verbeter de gegevens van uw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Meldpunt: uw probleem signaleren

Bent u het slachtoffer van bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd?

Consumentenombudsdienst

Een consumentengeschil? Contacteer de ombudsdienst.

Erkende boekhouders en fiscalisten

Zoek een erkende boekhouder of fiscalist

Accountants en belastingconsulenten

Zoek een accountant of een belastingconsulent

Bedrijfsrevisoren

Zoek een bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon)
online diensten

Veiligheid

Digitale sleutels

Alle digitale sleutels die CSAM aanbiedt om zich veilig aan te melden op de onlinediensten van de overheid.

PIN- en PUK codes

Vraag de herdruk van de PIN- en PUK-codes van uw eID aan.

Melding van een reis naar het buitenland

Signaleer uw reis buiten de Europese Unie om verwittigd te worden bij een ramp.

Police-on-web

Doe een aangifte bij de politie of registreer een alarmsysteem.

Be-Alert

Schrijf u in en wordt via sms of spraakbericht verwittigd bij een noodsituatie.

Safe on web

Hebt u een probleem op internet?

Cyberhate

Meld racisme of discriminatie op het internet.

CheckDoc

Ga na of een Belgisch identiteitsdocument bij de overheden bekend staat als gestolen, verloren, verlopen, ongeldig of niet uitgereikt.
online diensten

Mobiliteit

Nummerplaat

Hoe ver staat uw aanvraag voor een inschrijving, een nummerplaat of een chassisnummer.

Ecoscore van voertuigen

Bereken de milieu-impact van uw voertuig (ecoscore).

Car-Pass

Controleer de echtheid van de Car-Pass van een wagen die u wenst aan te kopen.

Melding van een reis naar het buitenland

Signaleer uw reis buiten de Europese Unie om verwittigd te worden bij een ramp.

Topografische kaart van België

Bekijk een deel van de kaartgegevens van het Nationaal Geografisch Instituut.

Meldpunt fietspaden

Meld verkeerssituaties op de Vlaamse fietspaden.

Meldpunt wegen

Signaleer gevaarlijke verkeerssituaties op de Vlaamse wegen.
online diensten

Huisvesting

MyRent: huurcontracten registreren

Nu ook voor handelshuur of huur van een garage. U kunt ook een huurcontract voor een vriend registreren

Kadaster (CadGis)

Vraag een kadastraal uittreksel (betalend) aan, print kadasterplannen af ...

Erkende aannemers

Raadpleeg de database van de erkende Belgische aannemers.

Orde van architecten

Lijst van architecten (Vlaamse Raad)

BIV-erkend vastgoedmakelaars

Doe beroep op een erkend vastgoedmakelaar

Landmeters-experten

Databank van de landmeters-experten

Calculator huurprijsindexeringen

Bereken onmiddellijk de nieuwe geïndexeerde huurprijs van uw woning.

Mijn sociaal tarief gas en elektriciteit

Raadpleeg of u recht hebt op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

Energiebesparingssimulatoren

Met de simulatoren van het Vlaams Gewest kunt u schatten hoeveel energie u bespaart.

Energieleveranciers in Vlaanderen

Vergelijk de prijzen en de voorwaarden van de energieleveranciers in Vlaanderen.

Energieleveranciers in Wallonië

Vergelijk de prijzen en de voorwaarden van de energieleveranciers in Wallonië.

Energieleveranciers in Brussel

Vergelijk de prijzen en de voorwaarden van de energieleveranciers in het Brussels Gewest.

Premiezoeker

Raadpleeg alle mogelijke premies op federaal, regionaal en provinciaal vlak.
online diensten