Justitie

Police-on-web

Doe een aangifte bij de politie of registreer een alarmsysteem.

e-Griffie

Dien online uw dossier in voor de oprichting van een vereniging of een onderneming

Belmed: onlineplatform voor buitengerechtelijke geschillenregeling

Een geschil met een handelaar? Raadpleeg online een onafhankelijke bemiddelaar.
online diensten

Leefmilieu

Energiebesparingssimulatoren

Met de simulatoren van het Vlaams Gewest kunt u schatten hoeveel energie u bespaart.

Energievreters: mijn energieverbruik

Maak een schatting van uw energieverbruik en uw CO2-uitstoot om die te verlagen.
online diensten

Economie

Belmed: onlineplatform voor buitengerechtelijke geschillenregeling

Een geschil met een handelaar? Raadpleeg online een onafhankelijke bemiddelaar.

Kruispuntbank van Ondernemingen

Zoek de gegevens op van alle Belgische ondernemingen.

My Enterprise

Verbeter de gegevens van uw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Meldpunt: uw probleem signaleren

Bent u het slachtoffer van bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd?

Consumentenombudsdienst

Een consumentengeschil? Contacteer de ombudsdienst.

Erkende boekhouders en fiscalisten

Zoek een erkende boekhouder of fiscalist

Accountants en belastingconsulenten

Zoek een accountant of een belastingconsulent

Bedrijfsrevisoren

Zoek een bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon)
online diensten

Huisvesting

MyRent: huurcontracten registreren

Nu ook voor handelshuur of huur van een garage. U kunt ook een huurcontract voor een vriend registreren

Kadaster (CadGis)

Vraag een kadastraal uittreksel (betalend) aan, print kadasterplannen af ...

Erkende aannemers

Raadpleeg de database van de erkende Belgische aannemers.

Orde van architecten

Lijst van architecten (Vlaamse Raad)

BIV-erkend vastgoedmakelaars

Doe beroep op een erkend vastgoedmakelaar

Landmeters-experten

Databank van de landmeters-experten

Calculator huurprijsindexeringen

Bereken onmiddellijk de nieuwe geïndexeerde huurprijs van uw woning.

Mijn sociaal tarief gas en elektriciteit

Raadpleeg of u recht hebt op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

Energiebesparingssimulatoren

Met de simulatoren van het Vlaams Gewest kunt u schatten hoeveel energie u bespaart.

Energieleveranciers in Vlaanderen

Vergelijk de prijzen en de voorwaarden van de energieleveranciers in Vlaanderen.

Energieleveranciers in Wallonië

Vergelijk de prijzen en de voorwaarden van de energieleveranciers in Wallonië.

Energieleveranciers in Brussel

Vergelijk de prijzen en de voorwaarden van de energieleveranciers in het Brussels Gewest.

Premiezoeker

Raadpleeg alle mogelijke premies op federaal, regionaal en provinciaal vlak.
online diensten